NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Skozi projekt bomo raziskali vplivne zunanje faktorje in njihove korelacije na predikcijo porabe energentov skozi čas, razvili sisteme profiliranja porabnikov in potrošniških skupin, razvili umetno inteligenco za predikcijo porabe, kar bo omogočalo pametno naročanje in planiranje porabe energije in s tem velike prihranke. Razvili bomo nov proizvod – portalsko storitev, ki bo omogočala tudi avtomatsko odčitavanje (pametne tovarne) in hranjenje velikih količin podatkov v oblaku ter izvajanje kompleksnega bilinga skladno s trendi prihodnosti (inteligentna omrežja – načrtovanje porabe).

Rezultati projekta:

  • Razviti algoritmi za profiliranje strank in umetno inteligenco
  • Razvita oblačna rešitev za kompleksni biling

Cilji projekta:

  • Sistem, ki bo omogočal obračun (biling) na podlagi dinamičnega zbiranja in zaračunavanja porabe
  • Razvoj umetne inteligence za predikcijo
  • Razvoj portala v oblaku

Projekt je bil zaključen v začetku leta 2022. Višina subvencije je 406.500 EUR in je financirana s strani Republike Slovenije in Europske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skozi program Eureka.

EUREKA

Projekt AI-ENERGY-BILLING