Mednarodna konferenca Brač: Aktualna problematika v vodoopskrbi i odvodnji

V letošnjem letu smo se uspešno prijavili na Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2019, objavljen na spletni strani javne agencije SPIRIT. 

Prijavili smo se z operacijo: aktivna udeležba na mednarodni konferenci Brač - AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI. 

Dogodek se bo odvijal v Hotelu Olympia, Brač, Hrvaška in sicer v času od 23. - 26.10 2019. 

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije. 

Cilji operacije je 10 (deset) organiziranih sestankov in dodatnih 20 (dvajset) novih obetavnih poslovnih stikov.