Informacijski sistem IS21

Skupina za poslovno informatiko ima dolgoletne izkušnje na področju poslovne Informatike. Pri razvoju informacijskega sistema IS21 smo združili znanje in izkušnje s področja poslovnih funkcij z novimi tehnološkimi znanji. 

Kratek opis sistema, razvojno in operativno okolje
Integriran informacijski sistem IS21 je sestavljen iz modulov, kar omogoča enostavno postopno uvajanje sistema. Ker je sistem integriran, je potrebno vsak poslovni dogodek vnesti samo enkrat. 

Razvojno okolje predstavljajo sodobna orodja za analizo poslovnih procesov in načrtovanje podatkovnih modelov (PowerDesigner), objektno orientirana programska orodja (PowerBuilder) in relacijska baza podatkov (Microsoft SQL Server). 

Potrebno računalniško arhitekturo predstavljajo mrežni strežniki z operacijskim sistemom Microsoft Windows NT Server in relacijsko bazo podatkov Microsoft SQL Server ter delovne postaje z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT. 


Finančno računovodski modul
Sestavlja sklop programskih modulov, ki pokrivajo potrebe spremljanja finančno računovodskega poslovanja v podjetju.

Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev
Zajem prejetih računov in likvidatura
Obračun DDV (knjiga prejetih in izdanih računov)
Blagajniško poslovanje
Obračun obresti
Osnovna sredstva
Plače
Kadrovska evidenca


Proizvodni modul
Omogoča operativno planiranje in pripravo vseh potrebnih elementov, ki omogočajo takojšen razpis in lansiranje delovne dokumentacije ter spremljanje proizvodnje.

Kosovnice in tehnološki postopki
Spremljanje proizvodnje
Planiranje in terminiranje proizvodnje
Servisiranje


Materialno skladiščni modul
Je namenjen enotnemu sistemu izpeljave materialnega poslovanja, ažurnemu pregledu nad količinskim stanjem predmetov dela. Vključitev informacij iz MSP v ostale module, povezava z glavno knjigo in obdelava stroškov.

Skladiščno poslovanje
Drobni inventar


Nabavni modul
Zagotavlja nadzor nad pravočasno nabavo vseh materialov za nemoteno proizvodnjo. Zagotavlja ustrezne in pravočasne informacije o stanju naročil. Kontrola dobaviteljev, cen, in dobavnih rokov.

Nabava


Prodajni in maloprodajni modul
Je namenjen izvajanju in spremljanju prodajnega procesa v podjetju.

Prodaja storitev in izdelkov


Specifični moduli

Komunalne storitve