IS21 - Materialno skladiščno poslovanje

Programski modul podpira procese skladiščnega poslovanja, tako da je to transparentno in karseda enostavno. Glavne značilnosti modula so:

 • knjiženje prometa po standardnih vrstah postavk (dopolnjeno s primeri »najboljše prakse«)
 • vodenje zalog po veljavnih računovodskih standardih
 • mesečni obračun z izdelavo temeljnice
 • izvedba letnih in izrednih inventur
 • poročila o zalogah, artiklih, skladiščih in ostalih ključnih podatkih (konto, stroškovno mesto)
 • AdHoc funkcionalnost za izdelavo posebnih hitrih izpisov
 • evidenca planiranih transakcij zalog, rezervacij, naročenih zalog
 • analiza gibanja zalog (časovno, količinsko)

IS21 - Materialno planiranje

Modul za materialno planiranje je bil razvit na podlagi najnovejših smernic s področja materialnega planiranja in omogoča bruto in neto planiranje zalog. Podatke za planiranje črpa iz večih področij sistema IS21 in uporabniku omogoča enostavne analize za posmezni artikel. 
Modul vključuje naslednje funkcionalnosti:
 • vpogled v področja nabave, prodaje, zalog in proizvodnje
 • analiza posameznega področja po artiklih
 • deterministični plan materialnih potreb
 • izdelava nabavnega poročila z možnostjo prenosa v nabavna naročila

IS21 - Nabava

Eden izmed ključnih elementov dobrega nadzora nad odhodki je tudi dobro organizirana nabavna služba, opremljena s pravim orodjem. Naš programski modul IS21-Nabava to prav gotovo je. Glavne funkcionalnosti modula so:

 • ceniki (cene po dobaviteljih)
 • povpraševanja dobaviteljem
 • pogodbe
 • naročilnice materiala in storitev
 • poročila in pregledi (realizirana naročila, analize cen po raznih ključih, po prevzemnicah, nabavnih referentih, dobaviteljih, šifrah materiala, itd.)