Direktorsko-analitski sistem

Analiziranje ključnih kazalnikov poslovanja podjetja in pravočasno ugotavljanje trendov oziroma napovedovanje prihodnjih rezultatov je ključno za uspešno vodenje podjetja. Naš direktorsko-analitski informacijski sistem je pravo orodje za doseganje teh ciljev. Sistem je razvit kot spletni portal in temelji na Microsoftovih tehnologijah MS SQL Analysis Services in Reporting Services. Standardnim funkcionalnostim, ki jih že v osnovi prinaša Reporting Services, smo dodali mnoge pripomočke, ki poenostavijo delo s poročili do te mere, da so primerna za vse nivoje vodenja v podjetju. Sistem je odprt, tako da lahko uporabniki v portal vključujejo tudi svoja poročila in tako dodatno obogatijo njegovo funkcionalnost.
 • seznam pripravljenih poročil in OLAP kock
 • avtorizacija poročil na uporabnika
 • kreiranje parametrov poizvedb in shranjevanje nastavitev glede na uporabnika
 • pametni parametri (‘TEKOCI_MESEC’, ‘PREJSNJI_MESEC’, ’ TO_LETO’, ’PREJSNJE_LETO’, itd.)
 • nastavitev alarmov glede na vsebino posameznih poročil (rdeča luč pri poročilu),
 • pošiljanje poročil in alarmov ob nastavljenem času po elektronski pošti v PDF ali XLS formatu ali kot bližnjica do poročila na spletnem strežniku
 • enostavno dodajanje novih poročil
 • grupiranje poročil po področjih in po najpogosteje uporabljenih
 • personalizirana poročila
  • en klik do informacije
  • prednastavljeni parametri
  • popravek parametrov in opcija »shrani kot«
  • pošiljanje poročil preko elektronske pošte
  • nastavitev alarmov

Nekaj primerov klasičnih poročil in alarmov:

 • največji kupci (N največjih in seštevek za ostale)
 • največji dobavitelji (N največjih in seštevek za ostale)
 • razni bilančni izpisi
 • predvideni prilivi in odlivi, denarni tok

OLAP analize

Osnovni modul vključuje naslednje OLAP kocke:

 • finance (analiza vseh podatkov v glavni knjigi – analitično in sintetično po vseh dimenzijah: partner, konto, stroškovno mesto, projekti, investicije, poljubno sestavljene kontne skupine za poročila kot so bilanca stanja, izkaz uspeha, denarni tok, itd.)
 • fakturirana in plačana realizacija
 • delovni nalogi
 • plače