IS21 – Proizvodnja

Programski modul zagotavlja podporo procesom v proizvodnji v vseh njenih fazah od priprave dela, razpisa in obračuna delovnih nalogov do pokalkulacij in priprave za fakturo. S svojimi pregledi in analizami omogoča kvalitetno spremljanje profitabilnosti in stroškov proizvodnje. Glavne značilnosti proizvodnega modula:

 • vnos in razpis delovnih nalogov samostojno ali na podlagi naročil kupcev, za servisne ali ostale storitve
 • kopiranje strukture za delovni nalog iz naročila kupca z razgradnjo
 • razpis delovnega naloga je povezan s tehnološkim postopkom in kosovnico
 • vodenje razpisanih ter opravljenih storitev in porabljenega materiala, strojnih potreb in izvajalcev
 • izpis proizvodne dokumentacije (materialna lista, čeki za izdajo materiala, strojne potrebe in strojni list, delovne potrebe in delovni list)
 • predkalkulacija po izbrani ceni
 • pokalkulacija delovnega naloga
 • planiranje nabave potrebnih materialov
 • terminski pregledi porabe materialov, strojev in izvajalcev
 • spremljanje proizvodnega procesa za končni izdelek
 • vnos dejanskih ur delavcev in delovnih sredstev
 • priprava podatkov za izstavitev računa iz delovnega naloga
 • avtomatski obračun delovnih nalogov
 • analiza proizvodnje po projektih

IS21 – Prodaja

Modul je namenjen podjetjem, ki prodajajo svoje izdelke, polizdelke ali storitve. Lahko se uporablja samostojno ali v povezavi z ostalimi IS21 moduli. Glavne funkcionalnosti znotraj modula so:

 • izdelava ponudb
 • izdelava ponudb z razgradnjo (struktura operacij, ki zagotavlja izvedbo storitve)
 • pogodbe, periodične in delne dobave, periodično zaračunavanje po pogodbi (situacije)
 • naročila kupcev za storitve, material in izdelke
 • naročila kupcev z razgradnjo (poznejše kopiranje strukture v delovni nalog)
 • fakturiranje
 • vnos, ažuriranje, izpis in storno izdanih računov, avansnih računov, dobropisov in bremepisov
 • izdaja računa na osnovi ponudbe, naročila, odpremnice ali obračunanega delovnega naloga
 • izpis računov v standardni obliki na prazen ali predtiskan papir
 • vnos in pregled rabatov, davkov, tarifnih skupin in avtomatičen izračun davka
 • knjiga izdanih računov po številki, kontu, oznaki, datumu, izdanih računov po področjih in naročnikih
 • knjiga izdanih računov po zahtevah DDV
 • prenos temeljnice računa v saldakonte in glavno knjigo
 • pregled in izpis realizacije po stroškovnih mestih, kupcih, artiklih in računih
 • izpisi realizacije po naročnikih, artiklih, skupinah artiklov, po oznakah na računih
 • fakturiranje po stroškovnih mestih in projektih