Projekt OptiWaste – Inteligentna platforma za optimizacijo storitev odvoza odpadkov

Glavni rezultat projekta

  • Digitalna IoT platforma za optimizacijo in upravljanje storitev odvoza odpadkov

Ostali rezultati projekta

  • Informacije o stanju zabojnikov na podlagi podatkov o vibracijah in pospeških ter z uporabo algoritmov strojnega učenja,
  • razvoj ohišja senzorja iz reciklirane odpadne plastike,
  • programski vmesnik API za integracijo z ostalimi platformami,
Naložbo sofinancira Republike Slovenija in Europska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Koordinator: 3 TAV d.o.o.
Partnerji na projektu: Ambi-Metalplast d.o.o.
Trajanje projekta. 9.7.2020 – 31.8.2022
Vrednost sofinanciranja projekta: 299.996,04 EUR

 

EUREKA