Reference

INFORMACIJSKI SISTEM IS21 - KOMUNALE IN ENERGETIKA

 1. JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
 2. ISTRABENZ PLINI d.o.o.
 3. PLINARNA MARIBOR d.o.o.
 4. GEN - I d.o.o.
 5. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.
 6. JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA
 7. KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
 8. RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.
 9. INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
 10. Vodovodi in Kanalizacija Nova gorica d.o.o.
 11. KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o.
 12. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
 13. JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
 14. KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
 15. Komunalno podjetje Brežice d.o.o.
 16. JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
 17. KOMUNALA KRK (Hrvaška)
 18. ENERGIJA PLUS d.o.o.
 19. ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
 20. ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o.
 21. ELEKTRO CELJE ENERGIJA d.o.o.
 22. RWE Slovenija d.o.o.
 23. Javno podjetje Edš - ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

INFORMACIJSKI SISTEM IS21

 1. SŽ - CENTRALNE DELAVNICE LJUBLJANA d.o.o.
 2. HOTELI BERNARDIN d.d. PORTOROŽ
 3. BPH d.o.o.

INFORMACIJSKI SISTEM ZA PROIZVODNA PODJETJA - UPRO

 1. LIPIS d.o.o.
 2. INPLET PLETIVA d.o.o.
 3. VISTEAM d.o.o.
 4. PARON d.o.o.
 5. MODEMA d.o.o.
 6. KAAAP d.o.o.
 7. INO BREŽICE d.o.o.
 8. PODGORJE d.o.o. ŠENTJERNEJ