Rešitve za energetska podjetja

Naš "partnerski" način sodelovanja z uporabniki se je dokazal kot zelo učinkovit tudi na področju energetike. Ker se zavedamo, da je naša prednost predvsem v prilagodljivosti potrebam uporabnikov, smo uspešno nadgradili naš programski modul za billing z vsemi specifikami, ki jih zahteva dejavnost prodaje električne energije, plina ali oskrbe s toplotno energijo. Modul je sestavni del informacijskega sistema IS21. Skupaj s podjetjem Actual-IT smo razvili tudi vmesnike za izmenjavo podatkov z informacijskim sistemom SAP.