Rešitve za komunalna podjetja

Obračun komunalnih storitev je lahko tudi hiter in enostaven. 

Vas zanima, kako? 
Včasih smo za obračun komunalnih storitev potrebovali nekaj dni. Veliko postavk smo morali preračunavati ročno in za vsako novo storitev, ki smo jo želeli obračunati, smo morali naročiti drage dopolnitve programa.

Danes, ko imamo nov program, je življenje lažje. Obračun naredimo že v nekaj minutah in za zapletene kombinacije glavnih in odštevalnih merilnih naprav ter porab in akontacij namesto nas skrbi računalnik.

V čem je skrivnost? 
Za razvoj programa smo uporabili sodobna CASE orodja in program PowerBuilder, za podatkovno bazo pa smo izbrali Microsoftov SQL strežnik. Večina operacij se izvaja na SQL strežniku v obliki podatkovnih procedur. Na tak način se program izvaja hitro in zanesljivo tudi na slabših osebnih računalnikih (odjemalcih). 

Evidenca uporabnikov 

Program omogoča vodenje matičnih podatkov o partnerjih, podatkov o odjemnih mestih, seznam storitev in načinov obračunavanja za partnerja, trajnih nalogov, vpogled v porabo na odjemnih mestih, izdane fakture in saldakontno kartico. Omogoča tudi vodenje zaznamkov o partnerju ter podatkov o elektronskih naslovih, www straneh, itd. 

Evidenca odjemnih mest
Vnos in prikaz odjemnih mest porabe je enostaven. Za vsako odjemno mesto imamo sproti prikazana vsa podrejena odjemna mesta (odštevalne in prištevalne merilne naprave) ter vse procentualne delitve. Vse dogodke na odjemnih mestih lahko dodatno beležimo in prikazujemo v posebni tabeli opomb. Zajem porabe je najenostavnejši ob uporabi ročnih terminalov. Za to poskrbi prijazen vmesnik za pripravo in knjiženje odčitkov. Lahko pa odčitke ali menjave merilnih naprav knjižimo tudi ročno, pri čemer smo poskrbeli, da je vnos hiter in zanesljiv ter da nas program opozarja na možne napake. 

Različne oblike obračuna
Pri obračunu porabe program omogoča različne načine obračunavanja. Pozna vse kombinacije glavnih, odštevalnih in prištevalnih merilnih naprav v več nivojih. V mesecih, ko števci niso bili odčitani, lahko zaračunava akontacije, ob odčitkih pa naredi poračune razlik ali kreira preplačila. Razliko med glavnim in odštevalnimi števci lahko porazdeli na različne načine: procentualno po porabi, po površini, enakomerno ali po drugih parametrih. Pri obračunu storitev se lahko upoštevajo porabe števcev, moč števcev ali količine iz pogodb. Obračuni so lahko redni mesečni, enkratni, letni, polletni ali datumsko omejeni.


Izdaja računov
Račune lahko pripravimo in izpišemo v različnih oblikah kot: navadne račune, zbirne račune, položnice, pripravimo lahko datoteko za izpis posebnih položnic ali datoteko za avtomatsko odtegovanje preko trajnih nalogov. Na voljo so nam tudi različni izpisi kot so: izpis fakturirane realizacije, temeljnice prenosa v glavno knjigo, knjige I-RAČ, izpis obračunanih količin po naseljih, sistemih, občinah, itd.