Izvajanje masovnih obračunov

Imate veliko odjemalcev in vam obračun storitev predstavlja velik izziv? Morda odjemalci od vas pričakujejo obračun več različnih storitev na istem računu in vam to predstavlja problem?

Smo vodilni ponudnik storitev za izvajanje masovnih obračunov. V celoti lahko informacijsko podpremo in namesto vas izvajamo proces »Od zajema podatkov do izdaje računov« (angl. Outsourcing). Za vašega odjemalca lahko pripravimo en sam račun, na katerem je lahko združenih  več opravljenih storitev.

Masovni zajem podatkov izvajamo za naslednjih področjih:

Komunalne storitve

Vodarina, kanalščina, odpadki, ...

Energetske storitve

Elektrika, plin

Industrijski podatki

Obračun lahko opravimo preko neposredne povezave z vašim informacijskim sistemom ali z uporabo e-poslovanja poslovanj (izmenjava standardnih datotek oz. e-dokumentov). Na voljo je tudi spletni portal, preko katerega vaši odjemalci spremljajo porabo in vnašajo stanja števcev.

Račune lahko pripravimo in izpišemo v različnih oblikah, in sicer kot navadne, zbirne ali kot posebne položnice. Prav tako lahko pripravimo datoteko za izpis posebnih položnic ali datoteko za avtomatske direktne obremenitve. Na voljo so tudi različni izpisi kot so: izpis fakturirane in plačane realizacije, analize po različnih skupinah storitev, sistemih, naseljih, občinah, profitnih centrih ali drugih klasifikacijah.