Razvoj mobilnih aplikacij po meri

Naše obstoječe informacijske rešitve dopolnjujemo z mobilnimi aplikacijami. S tem naročnikom in njihovim uporabnikom omogočamo mobilno poslovanje.

Obstoječe aplikacije:

Evidentiranje osnovnih sredstev in izvajanje inventure

Beleženje polnosti zabojnikov na ekoloških otokih

Beleženje dovoza kosovnih odpadkov v zbirnih centrih

Preverjanje stanja preskrbljenosti s pitno vodo

Razvijamo tudi specialne mobilne aplikacije po vaši meri.