16 Sep, 21

Dobavitelj energentov, podjetje ECE d.o.o. iz Celja, je v letu 2021 svojim naročnikom ponudil prenovljen uporabniški portal za povsem elektronsko urejanje naročniškega razmerja in komunikacije med ponudnikom storitve in njegovimi naročniki.

Projekt je sledil ciljem podjetja prehodu na brezpapirno poslovanje in avtomatizacijo poslovnih procesov, povezanih z naročniškimi razmerji.

Za izvajalca projekta je bilo izbrano podjetje 3 Tav d.o.o., v projektu je sodelovalo še oblikovalsko podjetje AV Studio. Portal “Moj ECE” je na 53. sejmu MOS prejel “priznanje za kakovost in tržno zanimivost“.

Prijava Moj ECE

Moderna tehnična zasnova omogoča prilagodljivost in zanesljivost

Portal je zasnovan po principu mikrostoritev, kar pomeni, da so tehnične funkcionalnosti aplikacije razdeljene v neodvisne sklope (uporabljena je kontejnerska tehnologija Docker Swarm), te pa v izoliranem okolju vsaka zase prevzemajo obremenitve za svojo domeno in na pregleden način komunicirajo z ostalimi funkcionalnostmi. Taka zasnova omogoča visoko stopnjo nadzora nad sistemom in njegovimi posameznimi deli, samodejno sanacijo nastalih težav ter možnost namestitve in zagona aplikacije v poljubnem oblačnem prostoru, kar je bila tudi zahteva naročnika, saj je želel postavitev aplikacije na lastni infrastrukturi.

Aplikacija se povezuje z nekaterimi zunanjimi storitvami, kot so digitalno podpisovanje (Mikrografija), dokumentni sistem (EBA), ERP (3 Tav IS21) in drugimi.

Pomemben del aplikacije je upravljanje uporabnikov, tako z vidika spoštovanja zakonodaje (GDPR), kot varnosti podatkov. V aplikacijo je implementirana t.i. enotna prijava (SSO, Keycloak) s podporo registracije in prijave preko obstoječih profilov v družbenih omrežijih.

Aplikacija deluje kot enotna spletna stran (SPA), ki se preko programskega vmesnika (GraphQL) povezuje v zaledni sistem (Traefik, RabbitMQ, Prometheus, .NET …).

Avtomatizacija poslovanja z uporabniki

Nadgradnja, ki jo prinaša v letu 2021 prenovljeni portal Moj ECE, je celovito elektronsko poslovanje z uporabniki: od vzpostavitve uporabniškega računa in spremembe naročniškega razmerja, izbire naročniških paketov in storitev, vpogled v račune, vpogled v porabo in sporočanje porabe plina, naročilo reklamacij itd.

Portal Moj ECE je zasnovan s ciljem, da je uporabniku v čim večjo pomoč pri upravljanju naročniškega razmerja:

  • Po eni strani aplikacija uporabniku tako nudi pomoč pri izvedbi vseh naročniških postopkov preko vodenih obrazcev (čarovnikov), ki se povezujejo z različnimi bazami podatkov in uporabniku svetujejo in samodejno izpolnijo podatke, ki jih sistem lahko sam pridobi iz drugih virov, kot so recimo podatki o obstoječih odjemnih mestih naročnikov.
  • Po drugi strani je v aplikacijo vgrajeni sistem opomnikov (po e-pošti in sms-u), ki uporabnika obvešča o pomembnih dogodkih glede naročniškega razmerja.

V podjetju 3 Tav d.o.o. smo ponosni na izvedbo projekta Moj ECE, saj gre za pilotski projekt, v katerem smo uvedli najnovejše programske koncepte in skupaj z naročnikom uspeli zagotiviti uporabnikom moderno in kakovostno storitev. Nagrajeni portal je plod uspešnega partnerskega sodelovanja z naročnikom in oblikovalskim studijem.

Moj ECE