Informatizacija poslovnih procesov (ERP)

Integriran informacijski sistem IS21 je ERP programska rešitev za informacijsko podporo poslovnih procesov. Sestavljen ga več modulov, ki podpirajo vse poslovne funkcije podjetja. Omogoča enostavno in postopno uvajanje. Ker je sistem integriran, vsak poslovni dogodek vnesemo enkrat samkrat. Posledično to pomeni manj napora pri vnosu podatkov, večjo ažurnost, boljšo preglednost poslovanja in nenazadnje možnost sprejemanja na podatkih utemeljenih poslovnih odločitev.

Metodologija

IS21 uvajamo skladno z uveljavljenimi metodologijami. Najprej spoznamo vaše ključne poslovne procese ter vse posebnosti vašega poslovanja. Sledi opredelitev informacijskih potreb in pričakovanj v zvezi s posameznimi vlogami v procesih. Po pripravi rešitve in uskladitvi z naročnikom, sledi uvajanje. Slednje obsega nameščanje sistema IS21, konfiguriranje posameznih modulov in usposabljanje osebja.

IS21 sestavljajo naslednji moduli:

Finance in računovodstvo

Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev Zajem prejetih računov in likvidatura Obračun davka na dodano vrednost Blagajniško poslovanje Osnovna sredstva Nadzor terjatev

Plače in kadri

Kadrovska evidenca Obračun plač in ostalih prejemkov

Materialno in skladiščno poslovanje

Nabava - povpraševanje in naročila dobaviteljem Materialno planiranje Skladiščno poslovanje podprto tudi z mobilnimi aplikacijami

Proizvodnja s prodajo

Prodajne ponudbe in naročila kupcev Delovni nalogi za storitvene in proizvodne dejavnosti Izdaja računov