Poslovna inteligenca (BI)

Konkurenčno prednost si lahko zagotovimo le s kakovostnimi odločitvami. Danes si najuspešnejši pri tem pomagajo s poslovno inteligenco.

Poslovna inteligenca pomeni analiziranje velikih količin podatkov o poslovanju in nato pripravo uporabnih informacij za odločanje. Gre za kompleksen proces, ki obsega zajem podatkov iz različnih virov, čiščenje ter pretvorbo podatkov v ustrezno obliko, medsebojno povezovanje podatkov, obdelavo z naprednimi algoritmi in na kocu predstavitev ter vizualizacijo.

Poslovna inteligenca poleg različnih tehnologij in analitskih programskih orodij vključuje podatke iz številnih virov in različnih poslovnih procesov, upošteva strategije podjetja, znanja in izkušnje podatkovnih analitikov idr.

Z našimi rešitvami in izkušnjami vam bomo pomagali vzpostaviti poslovno inteligenco, ki omogoča:

Enotno podatkovno skladišče

Mobilnost

Charge your electric vehicle at home using one of our smart.

Vizualizacija

Večdimenzionalen pogled na poslovanje

Interaktivnost