Aktualna problematika v vodoopskrbi i odvodnji

V letu 2019 smo uspešno sodelovali na razpisu “Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2019″, objavljenem na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT.
  • Prijavili smo se z operacijo: aktivna udeležba na mednarodni konferenci Brač – AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI. 
  • Dogodek je potekal v Hotelu Olympia, Brač, Hrvaška in sicer v času od 23. – 26.10 2019.
Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju
  • povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti,
  • povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji,
  • povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.
Cilji operacije je 10 (deset) organiziranih sestankov in dodatnih 20 (dvajset) novih obetavnih poslovnih stikov.
Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvojMinistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije.
EUREKA

Mednarodna konferenca Brač