Glavni rezultat projekta

 • Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.

Ostali rezultati projekta

 • Razvita oblačna platforma za masovno pošiljanje registrirane e-pošte (Big Data, Claud native platforma), razvit nov proizvod “Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine”,
 • Razvita pametna destinacija (celovita rešitev pametnega naselja mobilnih hiš: AI, inteligentne mobilne hiše, sončne elektrarne in hranilniki energije),
 • Modul za lokalni ali oddaljeni nadzor naprav in upravljanje energije v mobilni hiši (iot, mobilna aplikacija, zaledni sistem),
 • Digitalizacija proizvodnje in razviti digitalni dvojčki pri industrijskih partnerjih projekta (iot, računalniške simulacije proizvodnih procesov),
 • Digitalizacija dobaviteljske verige (brezpapirno poslovanje, povezava dveh digitalnih dvojčkov med seboj v zanko),
 • Digitalno sledenje posameznemu izdelku skozi proizvodnjo do kupca in skozi celo njegovo življenjsko dobo preko vgrajenih senzorjev.

Glavni cilji projekta

 • Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.Ključni problemi, ki jih bomo reševali so:
  • Profiliranje narave potrošnika glede porabe energije skozi čas in odvisnost porabe glede na druge zunanje vplivne faktorje (temperaturo, industrijska naročila, planiran dopust, itd.)
  • Zbiranje podatkov skozi množico porabnikov (avtomatiziran masovni zajem podatkov v rednih periodičnih časovnih intervalih iz različnih elektronskih virov IoT (pametna omrežja, pametni števci, druga senzorika, itd.). Ločevanje informacij od surovih podatkov, hranjenje in obdelava velikih količin podatkov (desetine milijonov letno) – Big Data. S pametno umetno inteligenco AI bomo napovedovali porabo energije v prihodnosti.
 • Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine
  Inteligentne mobilne hiše, ki jih bo mogoče povezovati v potrošniške skupine in aktivno upravljati.
 • Integracija fotovoltajike in hranilnikov energije z inteligentno mobilno hišo
  Razvoj samozadostne inteligentne hiše različnih stopenj skupaj z razvojem sistemov za energetsko samozadostnost ali dopolnilnost (fotovoltajika, hranilniki energije, polnilnice, sistemi za upravljanje)
 • Digitalizacija proizvodnje in digitalni dvojček
  Razvoj inteligentne tovarne pri vseh  industrijskih partnerjih (Adria Dom, IMP Armature, Magles) s ciljem digitalizacije proizvodnje
 • Povezava med AI in pametno destinacijo
  Postavitev demonstracijskega okolja Adria e-Village: Postavitev skupine inteligentnih mobilnih hiš, priključitev na fotovoltajiko in hranilnike energije, demonstracija in evalvacija delovanja spremljanja in aktivnega upravljanja z energijo kot potrošniške skupine preko priključitve na oblak in z uporabo umetne inteligence

Naložbo sofinancira Republike Slovenija in Europska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Koordinator: 3 TAV d.o.o.
Partnerji na projektu: ADRIA DOM d.o.o., MAGLES d.o.o., IMP Armature d.o.o., SOLVESALL d.o.o., TELETECH d.o.o., PLAN-NET d.o.o.
Trajanje projekta. 1.6.2019 – 31.5.2022
Vrednost sofinanciranja projekta: 2.861.474,64 EUR

EUREKA

Projekt AI4energy