Informacijska podpora proizvodnje (Industrija 4.0)

Z našimi rešitvami za proizvodna podjetja si lahko poenostavite in pohitrite pripravo proizvodnega plana.  Poleg tega lahko znatno skrajšate pretočne čase v proizvodnji, zvišate (optimizirate) izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, izboljšate komunikacijo preko celotnega proizvodnega procesa, povečate preglednost procesa ipd. Sestavni del rešitev so analitska orodja za spremljanje učinkovitosti procesov ter orodja za zagotavljanje sledljivosti.

Tehnologije za podporo Industrije 4.0

RFID - Radiofrekvenčna identifikacija

Samodejno prepoznavanje izdelkov in drugih komponent v procesu.

Integracija s stroji

Vzpostavitev informacijske povezave strojev neposredno z vašim informacijskim sistemom (npr. AGV samo vozeča inteligentna robotska vozila).

Črtna in QR koda

Označevanje in prepoznavanje sestavin v procesu z uporabo različnih kod.

Zajemanje podatkov z naprav

Periodično in dogodkovno odčitavanje podatkov in hramba v poljubnih podatkovnih zbirkah.

Umetna inteligenca za podporo Industrije 4.0

Proizvodni procesi se močno razlikujejo med podjetji in pogosto zahtevajo rešitve po meri. Z uporabo algoritmov umetne inteligence smo razvili več zahtevnih rešitev, ki znatno dvigajo kakovost in ekonomičnost poslovanja:

  • Napovedovanje izmeta glede na kakovost vhodnega materiala
  • Predvidevanje kakovosti končnega izdelka glede na kakovost materialov
  • Predvidevanje porabe električne energije glede na proizvodni plan