Prostorski predstavitev podatkov (GIS)

Razvijamo orodja za obogaten prikaz prostora s podatki, ki so v pomoč javnim podjetjem pri operativnem delu in pri strateških odločitvah vodstva. Rešitve vzpostavljamo s tesnim sodelovanjem z naročnikom. Za uspešno izvedbo tovrstnih projektov je ključna integracija GIS orodij s podatki naročnika.

Rešitve za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture

Rešitve za poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadnih voda

QGIS aplikacija za analizo podatkov ter spletna aplikacija za vpoglede na terenu

QGIS izobraževanja

Prikaz in analiza podatkov v prostoru obsega:

  • Prikaz in statistična analiza obračunskih podatkov
  • Letno poročanje IJSVO v skladu z navodili MOP
  • Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture
  • Priprava lastnih zemljevidov, spletni pogledi, podatki na prenosnih napravah
  • Napredno pridobivanje obračunskih podatkov