07 Avg, 20

S podjetjem 3 TAV uspešno sodelujemo že preko 20 let.

Začeli smo z uvedbo njihove prve verzije programa za obračun komunalnih storitev in nadaljevali vse do danes, ko imamo z njihovim informacijskim sistemom IS21 podprta vsa področja poslovanja. Zelo dobro deluje tudi integracija sistema IS21 in dokumentnega sistema EBA.

Dobro osnovo smo nadgradili še s sistemom za poslovno poročanje BI in spletnim portalom za končne uporabnike eBIS, s čimer smo se našim odjemalcem še bolj približali.

Posodobitve poslovanja in zakonodajne spremembe nam predstavljajo stalne izzive tudi na informacijskem področju. Skupaj z ekipo 3 TAV smo jim vedno kos.

Še posebej smo zadovoljni, ker njihova fleksibilnost in odzivnost omogočata, da pri izvedbi svojih idej nismo omejeni. Poleg tega pa nam njihove izkušnje pomagajo do optimalnejših rešitev.