21 Sep, 22

Kakšna je razlika med velepodatki in poslovno analitiko? Kako se oboje združuje v podatkovno analitiko? Velepodatki se nanašajo na obsežne množice informacij, ki običajno obstajajo v organizacijah. Po drugi strani pa jih poslovna analitika uporablja za razumevanje in predvidevanje poslovnih dogodkov ter nato sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev.

Obe področji igrata v zadnjem času v poslovnem svetu vedno večjo vlogo, zato v nadaljevanju predstavljamo razlike med njima, kako se uporabljata v organizacijah, kakšni sta njuni prednosti za mala in srednja podjetja ter kako oba ta svetova združujemo v enoten sistem podatkovne analitike.

Velepodatki

Velepodatki so vse informacije, ki jih podjetja shranjujejo – običajno v velikih podatkovnih strukturiranih in nestrukturiranih zbirkah. Vendar več kot je v sistemu pridobljenih informacij, težje tudi iz celotne množice izluščimo koristne informacije.

Velepodatki se ustvarjajo iz različnih vrst meritev, statistike uporabe spletnih portalov, družbenih omrežij ipd. Vse te informacije skupaj, ki so pridobljene v nekem časovnem obdobju, predstavljajo množične podatke. Če je njihova struktura vnaprej predvidljiva, se navadno shranjujejo v strukturirani obliki – na primer količinski podatki o meritvah porabe vode ali drugih storitev, finančne transakcije in podobno. Nestrukturirani podatki pa so informacije, kot so besedila e-poštnih sporočil, slike ali senzorski podatki, pri katerih se atributi poljubno dodajajo glede na vrsto naprave in namen uporabe.

Obvladovanje eksponentne rasti količine strukturiranih podatkov in še hitrejše rasti nestrukturiranih oblik predstavlja velik izziv za podjetja. Prav zato sta čedalje pomembnejši tudi izbira in uporaba ustreznih analitskih orodij, saj sta učinkovita uporaba in predstavitev velepodatkov ključ do konkurenčne prednosti neke organizacije.

Poslovna analitika

Sistem poslovne analitike je zgrajen iz digitalnih orodij za analizo podatkov, ki jih pretvarjajo v uporabne prikaze za celovito informiranje pri odločanju. Večina podjetij pozna poslovno analitiko najbolj v kontekstu strukturiranih podatkov. Napredek pri uporabi umetne inteligence in strojnega učenja pa nam omogoča, da v uporabno obliko pretvarjamo tudi nestrukturirane informacije.

Podjetja potrebujejo nabor zelo prilagodljive analitike, ki ustreza zahtevam in specifikam oddelkov, posameznikov in procesov. To pomeni, da je na voljo podpora s prilagojenimi nadzornimi ploščami in poročili, ki uporabnikom podajajo informacije v razumljivih izrazih in slogih na znan način. Poleg tega je analize mogoče razširjati, spreminjati in ob njihovi pomoči najti točno iskane informacije. Ta orodja omogočajo dostop do podatkov v naravnem jeziku in pomagajo narediti analitične rezultate dostopnejše tudi tistim, ki morda niso tako vešči analitike.

Napredna analitika z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja omogoča uporabnikom večjo natančnost tolmačenja podatkov in globlji vpogled v sistem. Seveda prinašajo taka orodja tudi dodaten izziv za številne organizacije, ki še niso usvojile potrebnih znanj za uporabo umetne inteligence in strojnega učenja. V takih primerih delo olajšajo samodejni sistemi poslovne analitike, ki nadomestijo pomanjkanje poznavanja tehnologij umetne inteligence v podjetjih, hkrati pa omogočajo odločevalcem dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo.

Platforma za poslovno inteligenco 3 TAV

Podjetje 3 Tav s svojimi rešitvami in z visoko strokovno usposobljeno ekipo sodelavcev ter s širokim področjem znanj omogoča podjetjem učinkovito digitalizacijo in implementacijo sistemov poslovne inteligence. Ponujene rešitve obsegajo celotno vertikalo informacijskega sistema, od zajema podatkov, njihovega shranjevanja v relacijske in nerelacijske podatkovne zbirke, agregacije, transformacije, obdelave, analize z algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja, vizualizacije do implementacije v poslovno okolje organizacije. 3 Tav z globalnimi partnerji razvija informacijske sisteme z najsodobnejšimi tehnologijami, ki podjetjem omogočajo kakovostno poslovno inteligenco ter uporabo storitev v oblaku.