17 Jun, 21

Poslovna inteligenca (angl. Business Intelligence, v nadaljevanju BI) je v današnjem času del vseh podjetij, tako velikih kot tudi vseh malih. Dandanes podatki vladajo na vsakem poslovnem področju in v vseh panogah. Podjetja lahko sedaj z lahkoto zbirajo izjemne količine podatkov, uporabijo napredne algoritme in umetno inteligenco – vse za lažje identifikacijo različnih trendov, pridobivanja vpogleda v obsežno količino podatkov in izvajanja odločitev v realnem času. Pravilno zastavljeni podatkovni tokovi in orodja BI prinašajo podjetjem visoko konkurenčno prednost.

Cilji in namen BI

Tradicionalni cilji BI so optimizacija poslovnih procesov, zniževanje stroškov, povečanje produktivnosti in dvig kakovosti storitev. Dober in sodoben BI mora omogočati enostaven pregled celotnega poslovanja in avtomatizirati ponavljajoče naloge znotraj podjetja:

  • Učinkovit pregled – podatkovne vizualizacije in agregacije ključnih indikatorjev poslovanja so kot cockpit, ki s hitrim pogledom omogoča vodenje in odločanje.
  • Podatkovno rudarjenje – iz splošnega pregleda indikatorjev je potrebno hitro dostopati do detajlov in pregledati podatke iz različnih zornih kotov, kar pomeni razstavljanje, obračanje in pivotiranje.
  • Enoten vir informacij – namesto več excelov ali drugih orodij z različnimi številkami je postopek avtomatiziran in se izvaja poenoteno. Zaposleni se lahko pogovarjajo o poslovnih težavah in izzivih namesto o različnih številkah, ki jih ima vsak pri sebi. Poročanje in napovedovanje tečeta samodejno in posodabljata se dosledno, natančno in pravočasno.

Implementacija BI v podjetjih pogosto predstavlja velik izziv, ker zahteva strokovno znanje iz različnih področij. Ena izmed večnih težav BI je ta, da je potrebno veliko časa za integracijo podatkovnih virov. Dogaja se, da se podatki zbirajo v vsakem oddelku posebej in to v različnih podatkovnih bazah, po različnih metodologijah, excelovnih datotekah ipd. in niso enostavno povezljivi. Dodatno pa dandanes nastaja ogromna količina podatkov zaradi digitalizacije poslovanja na področjih, kjer si nekaj let nazaj še nismo predstavljali digitalizacije. Gre za digitalizacijo popolnoma vseh poslovnih procesov, zbiranja ogromnih količin podatkov iz različnih virov (procesov, senzorjev, IoT naprav).

Velepodatki – Big Data

  • Preberite tudi: Kakšna je razlika med velepodatki in poslovno analitiko?

Pri velepodatkih gre za povsem nov pristop v BI. Tradicionalno so poslovni uporabniki BI sistema postavili zahteve, npr. mesečno poročilo, učinkovitost ali analiza produktivnosti. Te zahteve je nato IT oddelek pretvoril v poizvedbe iz podatkovne baze in vizualizacije. Z razvojem podatkovne znanosti in »Big data« pa postaja BI platforma za shrambo, preobrazbo in analizo različnih podatkovnih virov, ki omogoča ustvarjalno raziskavo. Poslovni uporabniki lahko nato raziščejo kakšne zahteve za vizualizacijo lahko sploh postavijo, npr. kako maksimiramo uporabe nekih sredstev. Te dodatne informacije, ki jih pridobijo v primerjavi s tradicionalnim BI, predstavljajo njihovo konkurenčno prednost na trgu.

Umetna Inteligenca

Umetna inteligenca ne potrebuje formul, algoritmov ali ljudi, ki bi jih implementirali – to je njena velika prednost pred klasičnimi sistemi. Dovolj hitro lahko samo na podlagi statistike izvaja spremljanje različnih kazalnikov v veliki množici podatkov.

  • Identificira anomalije in tako prepozna težave ter opozori nanje.
  • Opisuje podatke bolje kot klasične metode, saj prepozna boljše metrike in ponuja primernejše vizualizacije.
  • Diagnosticira težave – učinkovita je pri analizi dejanskih vzrokov, ki vplivajo na rezultate.
  • Napoveduje – umetna inteligenca avtomatizira naloge, ki jih opravljajo podatkovni analitiki, kar so zbiranje podatkov, testiranje napovednih modelov in izbiro najboljših algoritmov za predikcijo.
  • Strojno učenje – temelji na empirični analizi informacij in poznejši konstrukciji algoritmov za samostojno učenje sistemov.

Platforma za poslovno inteligenco

Podjetje 3Tav s svojimi rešitvami in strokovnjaki s širokega področja omogoča podjetjem učinkovito digitalizacijo in implementacijo sistemov poslovne inteligence. Storitev ponuja celotno vertikalo informacijskega sistema, od zajema podatkov, shranjevanja v relacijske in nerelacijske podatkovne baze, agregacijo in transformacijo podatkov, obdelavo podatkov, analiza z algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja, vizualizacija podatkov in implementacija v poslovno okolje podjetja. 3Tav skupaj z globalnimi podjetji razvija informacijske sisteme z najsodobnejšimi tehnologijami, ki podjetjem omogočajo kakovostno poslovno inteligenco.